3BG 3GIM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia FM 55 j.angielski-6/6 #6gA 59A j.polski Wi 50 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 #3w g3
fizyka MK 58
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.niemiecki-3/6 #3gN 37
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.angielski-6/6 #6gA 59A
j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.niemiecki-4/6 #4gN 37
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.polski Wi 50 matematyka 41 godz.wych 41
3 9:45-10:30 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 #3w g3
religia BA 42 historia Bo 44 j.niemiecki-1/6 #1gN 37A
j.niemiecki-2/6 #2gN 54
j.angielski-3/6 #3gA 59A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.angielski-5/6 #5gA K2
j.niemiecki-6/6 #6gN 54A
wf-1/2 JD g1
wf-2/2 #3w g3
4 10:40-11:25 matematyka 41 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 #3w g3
j.angielski-1/6 #1gA 54
j.angielski-2/6 #2gA 37A
j.angielski-4/6 #4gA 59
j.niemiecki-5/6 #5gN 54A
j.angielski-6/6 #6gA 59A
j.polski Wi 50 historia Bo 44
5 11:45-12:30 zaj.artysty MP 75 geografia FM 53 religia BA 42 j.polski Wi 50 matematyka 41
6 12:50-13:35 fizyka MK 58 wos Bo 44 biologia LJ 41 e_dla_bezp EB 52 matematyka 41
7 13:40-14:25 matematyka 41 j.polski Wi 50 technika BA 42 j.angielski-3/6 #3gA 59A chemia WJ 38
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum