2DG 2GIM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AS 38 j.polski AS 34 j.polski AS 34 biologia WJ 38 j.niemiecki-4/8 #gn4 37
j.angielski-5/8 #ga5 K2
j.angielski-6/8 #ga6 59
j.angielski-8/8 #ga8 59A
2 8:50- 9:35 religia FD 42 wf-1/2 IS g1
wf-2/2 #2t g2
wf-1/2 IS g1
wf-2/2 #2t g2
matematyka AG 35 chemia WJ 38
3 9:45-10:30 fizyka MK 38 j.niemiecki-1/8 #gn1 54
j.niemiecki-2/8 #gn2 37
j.niemiecki-3/8 #gn3 36
j.angielski-4/8 #ga4 37A
j.angielski-5/8 #ga5 K2
j.angielski-6/8 #ga6 59
j.niemiecki-7/8 #gn7 54A
j.angielski-8/8 #ga8 59A
informatyka-1/2 SG K1
informatyka-2/2 ZG K3
matematyka AG 35 zaj.artysty MP 75
4 10:40-11:25 j.angielski-1/8 #ga1 59
j.angielski-2/8 #ga2 59A
j.angielski-3/8 #ga3 K2
j.angielski-4/8 #ga4 37A
j.niemiecki-5/8 #gn5 35
j.niemiecki-6/8 #gn6 54A
j.angielski-7/8 #ga7 54
j.niemiecki-8/8 #gn8 37
biologia WJ 38 informatyka-1/2 SG K1
informatyka-2/2 ZG K3
j.niemiecki-1/8 #gn1 37A
j.niemiecki-2/8 #gn2 37
j.angielski-3/8 #ga3 K2
j.niemiecki-4/8 #gn4 54
j.angielski-6/8 #ga6 59
j.niemiecki-7/8 #gn7 54A
j.angielski-8/8 #ga8 59A
j.polski AS 34
5 11:45-12:30 wf-1/2 IS g1
wf-2/2 #2t g2
historia IP 40 historia IP 40 j.angielski-1/8 #ga1 59
j.angielski-2/8 #ga2 59A
j.angielski-3/8 #ga3 K2
j.angielski-4/8 #ga4 37A
j.niemiecki-5/8 #gn5 40
j.niemiecki-6/8 #gn6 54A
j.angielski-7/8 #ga7 54
j.niemiecki-8/8 #gn8 37
wf-1/2 IS g1
wf-2/2 #2t g2
6 12:50-13:35 wos IP 40 godz.wych WJ 38 matematyka AG 35 j.polski AS 34 matematyka AG 35
7 13:40-14:25 j.angielski-1/8 #ga1 59
j.angielski-2/8 #ga2 59A
j.niemiecki-3/8 #gn3 37
j.angielski-5/8 #ga5 K2
j.angielski-7/8 #ga7 54
  geografia FM 36   religia FD 42
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum