1CL 1LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/6 #1A św.
j.niemiecki-2/6 #2N 54A
j.niemiecki-4/6 #4N 37
j.angielski-6/6 #6A 37A
wf-3/3 IS g3 matematyka Mo 56 j.niemiecki-5/6 #5N 37 wf-1/3 #L1 g3
wf-2/3 #1L g1
wf-3/3 IS g2
2 8:55- 9:40 matematyka Mo 55 e_dla_bezp EB 52 fizyka MK 58 j.polski IK 50 wf-1/3 #L1 g2
wf-2/3 #1L g1
informatyka-3/3 ZG K3
3 9:50-10:35 geografia BB 55 j.angielski-1/6 #1A św.
j.angielski-2/6 #2A 59
j.niemiecki-3/6 #3N 37
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A 54
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
chemia JG 43 j.polski IK 50 matematyka Mo 51
4 10:45-11:30 j.polski IK 50 j.polski IK 50 j.angielski-1/6 #1A św.
j.niemiecki-2/6 #2N 54A
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.niemiecki-4/6 #4N 37
j.angielski-5/6 #5A 54
j.angielski-6/6 #6A 37A
historia Ko 57 filozofia IK 50
5 11:50-12:35 historia Ko 57 j.polski IK 50 historia Ko 57 informatyka-2/3 ZG K3
wf-3/3 IS g3
religia Ks 42
6 12:55-13:40 wf-1/3 #L1 g1
wf-2/3 #1L g3
biologia EB 52 religia Ks 43 j.angielski-1/6 #1A św.
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A 54
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
j.polski IK 50
7 13:45-14:30   j.angielski-1/6 #1A św.
j.niemiecki-3/6 #3N 37
j.angielski-6/6 #6A 37A
godz.wych Mo 56 j.niemiecki-1/6 #1N 54A
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A 54
wos IP K2
8 14:35-15:20   j.niemiecki-1/6 #1N 54A
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-6/6 #6A 37A
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.niemiecki-5/6 #5N 37
   
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum