3CL 3LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski MW 51 j.niemiecki-1/6 #1N 37 j.polski MW 51 matematyka EJ 56 wos IP 40
2 8:50- 9:35 matematyka EJ 56 matematyka EJ 56 j.polski MW 51 wos IP 40 j.polski MW 51
3 9:45-10:30 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.niemiecki-3/6 #3N 54A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.angielski-6/6 #6A 59A
przyr. EB 52 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
przyr. EB 52 j.polski MW 51
4 10:40-11:25 wos IP 40 religia Ks S historia Sk 57 j.polski MW 51 j.angielski-1/6 #1A 54
j.niemiecki-2/6 #2N 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
5 11:45-12:30 historia Sk 57 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.niemiecki-4/6 #4N 37
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
religia Ks S wf-1/2 #3L g1
wf-2/2 #L3 g2
historia Sk 57
6 12:50-13:35 wf-1/2 #3L g1
wf-2/2 #L3 g2
wos IP 40 wf-1/2 #3L g1
wf-2/2 #L3 g2
j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.niemiecki-5/6 #5N 37
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
j.angielski-1/6 #1A 54
7 13:40-14:25 godz.wych MW 51 j.polski MW 51 historia Sk 57 j.angielski-1/6 #1A 54  
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum