2CL 2LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia Sk 57   matematyka Mo 53 j.niemiecki-1/6 #n1 37
j.angielski-2/6 #a2 59
j.niemiecki-3/6 #n3 54
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
matematyka Mo 53
2 8:50- 9:35 j.polski Wi 41 matematyka Mo 53 religia Ks S j.polski Wi 50 historia Sk 57
3 9:45-10:30 j.polski Wi 41 wos IP 40 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
historia Sk 57 j.niemiecki-1/6 #n1 37
j.niemiecki-2/6 #n2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.niemiecki-4/6 #n4 54A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.angielski-6/6 #a6 37A
4 10:40-11:25 matematyka Mo 53 j.angielski-1/6 #a1 54
j.niemiecki-2/6 #n2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.niemiecki-4/6 #n4 54A
j.niemiecki-5/6 #n5 37
j.angielski-6/6 #a6 37A
historia Sk 57 wf-1/2 #2L g2
wf-2/2 #L2 g3
j.polski Wi 55
5 11:45-12:30 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.niemiecki-5/6 #n5 37
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
przyr. WJ 38 wf-1/2 #2L g2
wf-2/2 #L2 g3
przyr. WJ 38 religia Ks S
6 12:50-13:35 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.niemiecki-3/6 #n3 37
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
j.polski Wi 50 wos IP 40 j.polski Wi 50 wf-1/2 #2L g2
wf-2/2 #L2 g3
7 13:40-14:25 godz.wych Mo 53 j.angielski-1/6 #a1 54 j.polski Wi 50 e.prawna Sk 57 komp. biur. ZG K3
8 14:30-15:15 j.angielski-1/6 #a1 54 j.angielski-1/6 #a1 54   j.polski Wi 50 komp. biur. ZG K3
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum