3CL 3LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia Ks 50 wos Ko 57 wos Ko 57 j.angielski-1/6 #1A 54 wos Ko 57
2 8:50- 9:35 historia Ko 57 j.polski Wi 42 j.polski Wi 42 j.angielski-1/6 #1A 54 wos Ko 57
3 9:45-10:30 j.polski Wi 42 j.polski Wi 42 przyr. WJ 38 matematyka Mo 41 wf-1/2 #3L g2
wf-2/2 #L3 g4
4 10:40-11:25 j.niemiecki-1/6 #1N 37
j.niemiecki-2/6 #2N 37A
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 38
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
matematyka Mo 41 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
historia Ko 57 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.niemiecki-4/6 #4N 54A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.angielski-6/6 #6A 37A
5 11:45-12:30 j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.niemiecki-3/6 #3N 37
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.niemiecki-5/6 #5N 54A
j.niemiecki-6/6 #6N 59A
historia Ko 57 matematyka Mo 41 j.polski Wi 42 przyr. WJ 38
6 12:50-13:35 wf-1/2 #3L g2
wf-2/2 #L3 g4
j.angielski-1/6 #1A 54
j.angielski-2/6 #2A 59
j.angielski-3/6 #3A 59A
j.angielski-4/6 #4A 37A
j.angielski-5/6 #5A K2
j.niemiecki-6/6 #6N 54A
wf-1/2 #3L g2
wf-2/2 #L3 g4
j.polski Wi 42 j.polski Wi 42
7 13:40-14:25   j.angielski-1/6 #1A 54 godz.wych Mo 41 historia Ko 57 religia Ks 57
Drukuj plan
wygenerowano 27.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum