1CL 1LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.niemiecki-3/6 #N3 37
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.angielski-5/6 #A5 K2
matematyka Mc 56 matematyka Mc 56 informatyka-1/2 ZG K3 j.angielski-6/6 #A6 37A
2 8:50- 9:35 j.polski IK 50 j.polski IK 50 matematyka Mc 55 j.niemiecki-1/6 #N1 37
j.niemiecki-2/6 #N2 54
j.angielski-3/6 #A3 59A
j.niemiecki-4/6 #N4 54A
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.angielski-6/6 #A6 37A
j.niemiecki-1/6 #N1 37
j.niemiecki-2/6 #N2 54
j.angielski-3/6 #A3 59A
j.niemiecki-4/6 #N4 54A
j.angielski-5/6 #A5 K2
j.angielski-6/6 #A6 37A
3 9:45-10:30 fizyka SG 58 przedsięb. JG 43 przedsięb. JG 43 wf-1/3 #1L g5
wf-2/3 #L1 g3
wf-3/3 IS g2
historia Sk 57
4 10:40-11:25 godz.wych IK 50 wos IP 40 wf-1/3 #1L g5
wf-2/3 #L1 g3
wf-3/3 IS g2
geografia BB 55 j.polski IK 50
5 11:45-12:30 e_dla_bezp EB 52 kultura MW 51 historia Sk 57 religia Ks S j.polski IK 50
6 12:50-13:35 j.polski IK 50 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.niemiecki-3/6 #N3 59A
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.niemiecki-5/6 #N5 37
j.niemiecki-6/6 #N6 54A
chemia JG 43 j.angielski-1/6 #A1 54
j.angielski-2/6 #A2 59
j.angielski-3/6 #A3 59A
j.angielski-4/6 #A4 37A
j.niemiecki-5/6 #N5 37
j.niemiecki-6/6 #N6 54A
matematyka Mc 56
7 13:40-14:25 religia Ks S   informatyka-2/2 ZG K3 biologia EB 52 wf-1/3 #1L g3
wf-2/3 #L1 g2
wf-3/3 IS g5
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum