2CL 2LO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wos Ko 57 j.polski IK 50 przyr. EB 52 j.polski IK 50 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-4/6 #a4 37A
komp. biur.-biu ZG K3
2 8:50- 9:35 matematyka AS 53 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.niemiecki-3/6 #n3 37
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.angielski-6/6 #a6 37A
j.polski IK 50 j.polski IK 50 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-4/6 #a4 37A
komp. biur.-biu ZG K3
3 9:45-10:30 historia Ko 57 j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.niemiecki-5/6 #n5 37
j.niemiecki-6/6 #n6 54A
j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.angielski-4/6 #a4 37A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.niemiecki-6/6 #n6 37
wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
matematyka AS 53
4 10:40-11:25 przyr. EB 52 historia Ko 57 j.polski IK 50 j.niemiecki-1/6 #n1 37
j.niemiecki-2/6 #n2 37A
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.niemiecki-4/6 #n4 54A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.angielski-6/6 #a6 54
matematyka AS 53
5 11:45-12:30 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
matematyka AS 53 godz.wych IK 50 historia Ko 57 j.niemiecki-1/6 #n1 37
j.niemiecki-2/6 #n2 37A
j.angielski-3/6 #a3 59A
j.niemiecki-4/6 #n4 54A
j.angielski-5/6 #a5 K2
j.angielski-6/6 #a6 54
6 12:50-13:35 j.polski IK 50 wos Ko 57 j.polski IK 50 historia Ko 57 religia Ks 57
7 13:40-14:25 j.polski IK 50 e.prawna Ko 57 wf-1/2 JD g1
wf-2/2 IS g2
j.angielski-1/6 #a1 54
j.angielski-2/6 #a2 59
j.niemiecki-3/6 #n3 37
j.niemiecki-5/6 #n5 38
j.angielski-6/6 #a6 37A
komp. biur.-biu ZG K3
8 14:30-15:15     religia Ks 50 j.angielski-1/6 #a1 54 komp. biur.-biu ZG K3
Drukuj plan
wygenerowano 27.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum