Wyniki matury 2019

W bieżącym roku wszyscy absolwenci klas trzecich  II Liceum Ogólnokształcącego przystąpili do egzaminu maturalnego. Z 70 zdających tylko 1 osoba nie zdała egzaminu i 1 ma egzamin poprawkowy w sierpniu 2019.

Na poniższych wykresach przedstawiamy wyniki z poszczególnych przedmiotów w porównaniu z wynikami krajowymi.

Zdawalność Matury 2019 w Nowogardzie

wg Dziennika Nowogardzkiego z 5 lipca 2019

Szkoła

Przystąpiło do matury

Zdało maturę

Uprawnieni do poprawki (nie zdany 1 przedmiot)

Nie zdało matury

II Liceum Ogólnokształcące

70

68

(97%)

1

1

I Liceum Ogólnokształcące

63

38

(60%)

16

9

Zespół Szkół Panadgimnazjalnych

54

30

(56%)

16

8