50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

W ubiegły weekend (1-3 marca 2019 r.) w Gdańsku odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego, w którym wzięła udział uczennica II LO Kateryna Virych. Aby móc przystąpić do rywalizacji na poziomie okręgu, Kasia w listopadzie pomyślnie przebrnęła przez eliminacje szkolne, uzyskując wynik 95 % możliwych do zdobycia punktów, co otwierało Jej drogę do dalszej rywalizacji.

Etap okręgowy odbył się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i składał z dwóch części – pisemnego dwugodzinnego testu sprawdzającego znajomość słownictwa, gramatyki i frazeologii oraz egzaminu ustnego. Kasia musiała zmierzyć się z liczną  i niezwykle ambitną konkurencją, ponieważ w etapie okręgowym wzięło udział ponad 50 licealistów z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Trzymamy kciuki  i czekamy na ogłoszenie wyników!

AK

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

19 lutego 2019r., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniony tam został uczeń naszego liceum Mikołaj Wąsik z klasy IIIa.

W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Olimpiady i olimpijczycy

Sezon olimpijski trwa na dobre, co można zauważyć w różnych miejscach szkoły, (czytelnia, sala teatralna, nawet kawiarnia literacka !), w których można spotkać uczniów pochłoniętych nauką. Olimpiady przedmiotowe angażują bardzo, gdyż materiał, który należy opanować, wybiega bardzo daleko poza szkolne wymagania. Dlatego szczególne uznanie należy się tym uczniom, którzy taki trud podjęli. I tak, do etapu okręgowego humanistycznych olimpiad przedmiotowych zakwalifikowali się:

  • Izabela Bojanowicz - kl.Ib – Olimpiada Filozoficzna i Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki,
  • Agata Chlebicka – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
  • Wiktoria Pawłowska – kl.IIc – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna,
  • Weronika Gargulińska – kl.IIc – Olimpiada Solidarności,
  • Filip Błaszczyk – kl.IIc –Olimpiada Solidarności,
  • Mateusz Mijalski - kl.IIc – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Krzysztof Grzejszczak – kl.Ic – Losy Żołnierza i Dzieje Oręża,
  • Kateryna Virych – kl.IIc – Olimpiada Języka Rosyjskiego.

Opiekunami uczniów są: p. Izabela Koladyńska, p. Aldona Kopycińska, p. Agnieszka Kokoszka.


 

 W sobotę 16 lutego 2019 roku w Szczecinie odbyły się eliminacje rejonowe Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Izabela Bojanowicz zmagała się z zagadnieniami filozoficzno -etyczno - logicznymi, pisząc esej i rozwiązując test ; Agata Chlebicka rozprawiała nad problemami literatury staropolskiej i współczesnej. Wiktoria Pawłowska – pisała scenariusz monodramu dla współczesnej emancypantki. Obie uczestniczki Olimpiady Polonistycznej zajmowały się też zawiłościami fleksyjnymi, składniowymi i słowotwórczymi, wykonując zadania językowe.

Niezależnie od wyników, już teraz, gratulacje!

I.K.

Literackie walentynki

"Zaśnij stroskaną, wstań zakochaną, a poznasz czerwień maków"

Takie i inne miłosne wróżby można było odnaleźć w walentynkowych ciasteczkach przygotowanych przez niezastąpionych rodziców, a sprzedawanych przez uczniów klasy IIc w Kawiarni pod Białą Różą 14 lutego 2019 roku w trakcie długich przerw. Zabawa literacko – ciasteczkowa dostarczyła wszystkim, nie tylko zakochanym – sporo radości. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na doposażanie i wystrój kawiarni.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w tę kawiarnianą inicjatywę się angażują.

I.K.