środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow WYDARZENIA arrow Uroczyste zako?czenie roku szkolnego
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego
czwartek, 03 lipiec 2014

„Wykszta?cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawi?.”
Menander

Ostatni apel w roku szkolnym 2013/2014

Uczniowie Gimnazjum nr 2 bardzo owocnie zako?czyli ca?oroczne zmagania. Wielu z nich otrzyma?o ?wiadectwa z wyró?nieniem oraz nagrody za osi?gni?cia w konkursach i olimpiadach.

Image

Najwi?kszym sukcesem okaza?a si? nagroda dla uczennicy klasy III b Hanny Czury. Hania z r?k zast?pcy burmistrza pana Krzysztofa Kolibskiego otrzyma?a nagrod? „M?ody Talent Ziemi Nowogardzkiej”. Serdecznie wszystkim gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

Image 

Samorz?d Uczniowski

Następny >

http://zsonowogard.edu.pl/gim