środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow WYDARZENIA arrow Ortograficzna szkolna wycieczka
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

Ortograficzna szkolna wycieczka
sobota, 28 czerwiec 2014

W dniu 10 czerwca 2014 r. w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przybiernowie odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs Ortograficzny, na który przybyli uczniowie z wi?kszo?ci gimnazjów powiatu goleniowskiego oraz kamie?skiego Jak co roku uczniowie najpierw zmierzyli si? w konkurencji indywidualnej, pisz?c tym razem dyktando zatytu?owane „Szkolna wycieczka”. Po krótkiej przerwie przyst?piono do konkurencji dru?ynowej. Podobnie jak w ubieg?ych latach i tym razem odnie?li?my sukces.

 Image

W rywalizacji o tytu? "Mistrza Ortografii" zwyci??y?a Dominika Rasi?ska z klasy III c. Natomiast tytu? "Wicemistrza Ortografii" zdoby?a Hania Czura z klasy III b. W rywalizacji dru?ynowej równie? nasze zmagania zako?czy?y sie sukcesem. . Przegrali?my tylko jednym punktem z reprezentacj? Gimnazjum w Stepnicy i ostatecznie zaj?li?my wysokie drugie miejsce. Oprócz wymienionych wy?ej uczennic w sk?adzie dru?yny znalaz?a si? uczennica klasy II d......

Gratulujemy!

E. Tarczykowska

< Poprzedni   Następny >

http://zsonowogard.edu.pl/gim