środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow WYDARZENIA arrow TRZYNASTEGO WSZYSTKO ZDARZY? SI? MO?E...
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

TRZYNASTEGO WSZYSTKO ZDARZY? SI? MO?E...
wtorek, 17 czerwiec 2014

W?a?nie 13 czerwca 2014 w Gimnazjum nr 2 odby? si? apel, na którym wszyscy uczniowie szko?y mogli pozna? osi?gni?cia w konkursach i olimpiadach najwybitniejszych tegorocznych gimnazjalistów. Szczególnie wyró?nieni zostali laureaci i finali?ci konkursów i olimpiad wojewódzkich i ogólnopolskich. W Gimnazjum nr 2 s?odk? nagrod? w postaci tortu z p?on?c? rac? oraz gromkie brawa za wybitne osi?gni?cia w roku szkolnym 2013/14 otrzymali:

Image

Hanna Czura - laureatka Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Angielskiego; - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego; -finalistka ogólnopolskiego etapu konkursu matematycznego Pangea Opiekunowie: B. Becela, W. Jackowska, M. ?ysiak

Aleksandra Biniecka - finalistka Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Angielskiego; Opiekun: A. Kokoszka

Angelika Rutkowska, Katarzyna Drapikowska - laureatki X Wojewódzkiego Konkursu Filizoficznego; Opiekun: M. Maziarz

Bart?omiej Bielski - finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego; Opiekun E. Bosiacka 

Pawe? Gnitecki - laureat Ma?ej Olimpiady z Wos-u organizowanej przez XIII LO w Szczecinie; - finalista konkursu wiedzy o Samorz?dzie Terytorialnym i Regionie organizowanym przez Marsza?ka Województwa Zachodniopomorskiego; Opiekun E. Bosiacka 

Image

GRATULUJEMY! 

A. Nowosielska 

< Poprzedni   Następny >

http://zsonowogard.edu.pl/gim