środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow Dokumenty szkolne
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

Dokumenty szkolne
czwartek, 04 październik 2007
- Program rozwoju Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

- Regulamin Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Nowogardzie

- Statut Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych i II Liceum Ogólnokszta?c?cego
  w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Nowogardzie

- Szkolny system oceniania w ZSO Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

- Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

http://zsonowogard.edu.pl/gim