środa, 01 kwiecień 2020
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie
WYDARZENIA arrow KADRA
Menu serwisu
WYDARZENIA
Wykaz podr?czników
REKRUTACJA
POBIERZ PODANIE
TERMINY ZEBRA?
Programy nauczania
Dokumenty szkolne
Certyfikaty
Osi?gni?cia uczniów
Nagrody i stypendia
Najlepsi absolwenci
Wydarzenia sportowe
Projekt ARISS
HISTORIA SZKO?Y
KADRA
GALERIA
Projekt ARISS
Projekt WY?YNY
Co po gimnazjum?
Jakie liceum?

Kadra Pedagogiczna
czwartek, 31 październik 2013

Image
dyrektor Becela Leszek
(geografia)

Image
wicedyrektor Nowosielska Anna
(j?zyk polski

1) Banasiak Magdalena - chemia, pd? czytelnia

2) Bitenc Anna - j?zyk polski

3) Borzeszkowska Aneta - technika, religia

4) Bosiacka Edyta - historia, wos

5) Czy?ak-Jakli?ska Karolina - j?zyk angielski 

6) Dobrowolski Marek - j?zyk angielski

7) Durska Katarzyna - j?zyk angielski j?zyk francuski

8) Dzikowska Joanna - wychowanie fizyczne

9) Gnych Artur - wychowanie fizyczne

10) Gnych Izabela - j?zyk niemiecki 

11) Grad Zbigniew - informatyka, chemia

12) s. Grzy?nik Maksymilia - religia

13) Grygowska Agnieszka - matematyka, biologia

14) Grygowska Jolanta - chemia, przedsi?biorczo??

15) Grygowska Katarzyna - ?wietlica

16) Grygowski Szymon - fizyka, informatyka

17) Jackowska Wioletta - biologia, chemia

18) Jackowski Jacek - wychowanie fizyczne

19) Kaczmarek Ma?gorzata - fizyka 

20) Kokoszka Agnieszka - j?zyk angielski

21) Lignarska El?bieta - j?zyk angielski

22) ?ysiak Ma?gorzata - matematyka

23) Maziarz Marta - j?zyk polski

24) Micha?uszko Milena - j?zyk polski 

25) Mota?a Magdalena - fizyka, matematyka

26) P?dziwiatr Izabela - historia, WOS

27) Piotrowicz Marzenna - plastyka, muzyka

28) Rosa Jerzy - geografia

29) Sienkowska Anna - j?zyk niemiecki 

30) Sikorska Anna - j?zyk polski, biblioteka

31) Sobczak Wioleta - biologia 

32) Stelmaszak Majka - j?zyk niemiecki

33) Szyma?ska Inga - wychowanie fizyczne 

34) ?cibor Danuta - j?zyk niemiecki

35) Tarczykowska El?bieta - j?zyk polski

36) Wasyluk Katarzyna - pedagog 

37) Wieczorek Edyta - ?wietlica, czytelnia

38) Wierzbicka Emilia - j?zyk polski

39) Zalewska Katarzyna - j?zyk angielski

40) Zió?kowska Aleksandra - wychowanie fizyczne

41) ?ywicka Marta - wychowanie fizyczne

http://zsonowogard.edu.pl/gim